Как да активизирате Вашите дентални специалисти?

Как да активизирате Вашите дентални специалисти?

Да притежавате бизнес, свързан с дентална практика в днешно време е свързано със силно конкурентна и стресираща работна среда и непрекъснато изправяне пред множество избори: „Какво ново оборудване да закупим?“, „Имаме ли достатъчно персонал и подходящи ли са те за нашата практика и пациентите ни?“, „Прекалено много ли харчим за реклама във Facebook или недостатъчно? Трябва ли да харчим повече за реклами в Google?“, „Какви точно услуги е необходимо да предлагаме в клиниката?“...  Тези и стотици други въпроси стоят пред Вас ежедневно. Фокусирайки обаче вниманието си върху основната дейност и изпълнението й от Вашите дентални специалисти, това би повлияло на растежа на цялата Ви практика. 

Като всеки собственик на бизнес Вие търсите начини за растеж. Обикновено на подсъзнателно ниво започвате да мислите за увеличение на клиентите, на персонала, на работните часове... Тези неща наистина представляват възможност и са най-характерни като решение при такива ситуации. Наред с това обаче те изискват и нови инвестиции за бизнеса, които никак не са малки. А понякога въпреки изразходваните средства, не получавате заложения растеж или чакате твърде дълго за него. Затова първото, което трябва да направите преди да помислите за растеж в такъв мащаб, е да си дадете сметка дали няма да откриете други алтернативни възможности за развитие.  

Първата и основна стъпка, която трябва да се извърши, е да се направи анализ на ситуацията към момента, да се разчетат много добре данните и прегледат показателите, да се пресметнат приходите, получавани средно на час и да се намери решение как тази осреднена стойност може да се увеличи, дори двойно, ако се работи целенасочено и се предлагат необходимите лечения за пациентите. Именно увеличаването на средните приходи за единица време, ще повиши приходите на месечна и респективно годишна база. Прегледът на данни става лесно и организирано с денталния софтуер GoDento. Освен, че предлага възможност за оптимизация на цената на заявените материали за клиниката и спомага за намаляване разходите за закупуването им, предоставяйки достъп до складовете на дистрибуторите, където клиниките могат да заявят своята поръчка, софтуерът много коректно анализира събраната информация за клиентите Ви, техните нужди и реални заявки, така че да можете сумарно да си дадете представа как да увеличите Вашите приходи. 

Като обърнете специално внимание на Вашите дентални специалисти ще откриете възможности за растеж, които могат да повлияят на цялата Ви практика. Нещо повече, вероятно няма да се наложи да добавяте ново оборудване, допълнителни производствени часове или нови пациенти, за да видите това въздействие. Подобрението никога не е лесно и за промяната е нужно да се работи ежедневно. Но преди да бъдете въвлечени в големи промени, за които вече споменахме,  Ви предлагаме да опитате с тези. Въпреки че всяка практика е уникална, тук има принципи, които ще работят независимо от това как изглежда Вашата. Нека се съсредоточим върху две неща, които най-добрите практики осъществяват, за да повлияят на растежа на техния бизнес.

  • Планирайте и организирайте

Колко често се случва да планирате във Вашата практика? Обикновено, когато приключите манипулация с пациент, той се отправя към рецепцията, за да завърши посещението си. След извършване на плащането, рядко се насърчава да планира следващата си среща, но това дори в очите на специалиста изглежда трудно, почти непостижимо. Никой от нас не знае след шест месеца точно какво ще прави, камо ли да планира посещение при зъболекар. Обаче планирането по някакъв начин рамкира и организира събитието и не допуска своеволното му изместване във времето. Добър подход е въпреки неяснотата, часът да бъде планиран и за това да бъде подтикнат от самия дентален специалист, който да активизира клиента за това и да му помогне да избере удобен час. Посредством GoDento това е възможно чрез вградената онлайн системата за резервиране на часове. Това организира и двете страни по оптимален начин, така че пациентът да не напусне без следваща планирана среща и да се подсигури до голяма степен нейното реализиране. Още повече, наближавайки деня за профилактика посредством GoDento много лесно ще може да се осъществи SMS напомняне за час, което да увеличи гаранцията за среща. Разбира се, пациентът има възможност да се откаже или да пренареди сам графика. Обаче анализите сочат, че това планиране в графика може да доведе до 20% увеличение на посещенията, което никак не е малко.

Този тип планиране също може да се разгледа като ключов показател за ефективност, който е лесен за проследяване. Преглеждайки общия брой на пациенти за профилактични прегледи, запазили час в определен период от време и определяйки колко хора са напуснали клиниката Ви със следващ планиран час, ще намерите процентът Ви за повторно назначаване на час. С течение на времето, докато продължавате да се фокусирате върху този показател и обсъждате как да помогнете на повече пациенти да планират, преди да напуснат Вашия кабинет, ще забележите как нещата ще започнат да се подобряват в тази насока. 

  • Предлагайте допълнителни услуги

Вторият начин за растеж е чрез предлагането на допълнителни услуги, като избелване на зъбите, лечение с флуорид и др. Вероятно тези услуги фигурират в списъка Ви, но дали ги предлагате на Вашите пациенти по време на лечение? Изброявайки ползите от поставянето на флуорид например, Вие можете да ангажирате пациента по начин, че той да се съгласи на тази допълнителна екстра и да доплати за нея още днес. Въпросът тук се отнася до проактивността на денталния специалист и неговата презентация за това, което предлага да предостави. Това също показва колко въздействащ може да бъде той при увеличаване на общото производство в практиката. Вашият специалист се възприема като лидер на мнение, възпитател - някой, на когото пациентите имат по-голямо доверие. И когато той говори за всички настоящи нужди на даден пациент, вероятността последният да приеме поне част от необходимото лечение, се увеличава.

Със сигурност има много и други добри практики, по които можете да увеличите въздействието на Вашите дентални специалисти върху цялостното производство, включително прилагане на система за бонуси, добавяне на нови услуги, наред с други. Разговорите с екипа Ви за тяхното въздействие върху практиката неимоверно влияе върху растежа. Така, че първоначалния анализ и непрестанното следене на статистики ще помогне да разберете как да по-добрите дейността. 

***

Със софтуерът от ново поколение GoDento ние се ангажираме да помогнем на Вашата практика да расте. Ще се радваме да Ви помогнем да видите къде се намирате, за да можете да постигнете целите, които са най-важни за Вас. Доверете ни се и поръчайте демо на софтуера за 30 дни, като попълните електронна заявка или ни се обадите на +359 899 519 216. 

Related Posts