10 начина да изградите позитивна среда и култура във Вашата дентална клиника за служители и пациенти

10 начина да изградите позитивна среда и култура във Вашата дентална клиника за служители и пациенти

Културата на Вашата клиника се базира на установените ценности на компанията, визията и мисията, заради които тя съществува. Тя е съвкупност от фирмените традиции, нагласи, вярвания, вътрешно поведение между членовете на екипа и взаимодействие с клиенти и контрагенти от външната среда. Възприема се като уникална, именно защото е продиктувана от индивидуалните характеристики на всяка една организация. Неизбежно влияе на атмосферата, която се създава в стоматологичния кабинет. Затова задача на всеки един управител на дентален център е да създаде култура, която да позволи благоприятна среда за осъществяването и развитието на практиката, в която служители и пациенти да работят в хармония и разбирателство.

Представяме списък с ключови фактори, които ще Ви помогнат при изграждането на една солидна, устойчива и достопочтена култура:

  1. Проявете истинска загриженост и интерес към колегите и пациентите:

Личното отношение към пациентa и съпреживяването на събития от неговия живот ще създаде един мост на доверие и стабилност в отношенията Ви. Не подценявайте срещите с него, питайте го очи в очи с внимание и загриженост за неговата медицинска история, за проблеми с устната кухина и всичко възможно, което би Ви помогнало да диагностицирате по-добре здравословното му състояние. С тактичност, премереност и последователност в отношенията Ви, ще имате възможността да му задавате по-лични въпроси, но разбира се, това не бива да се възприема с негативизъм, а в уместен разговор, в който той да почувства Вашата персонална и приятелска намеса. Нормално е всеки пациент да бъде различен и респективно да изисква различно внимание заради индивидуалната същност на всеки един човек. Денталният специалист трябва да прозре типа пациент, който стои срещу него и да съумее да му покаже съчувствие и съпричастност по начин, че да бъде възприет правилно.

Много компании, насочени към удовлетворяване на клиентските нужди, забравят за вниманието, което трябва да обърнат към собствения екип. Колкото внимание се обръща на потребителите, толкова би трябвало да се обърне и към служителите. Те са част от фирмата и със своите ежедневни действия, полагане на старание и отношение към работата, изграждат тази фирмена култура на поведение и отношение. Бъдете искрени с тях и се интересувайте и от личния им живот, като съумявате да присъствате в него, подкрепяйте ги и създайте атмосфера на едно голямо семейство, в което да се чувства подкрепа и взаимно доверие. Бъдете част от живота им.

  1. Изграждайте отношения с Вашите пациенти и персонал

Изграждането на отношения изисква време. Отделете необходимото време за това, както към колеги, така и към пациенти. Възползвайте се от всеки един преглед. Много често пациентите посещават 2 или 3 пъти годишно, а понякога и по-рядко, така че създаването на приятелска близост е наистина трудно. При новите клиенти трябва да бъдете изключително внимателни и дискретни с близостта, защото това би могло да ги отдръпне. Бъдете позитивни, усмихвайте се и проявявайте съпричастност, ако те решат да Ви споделят нещо.

Изграждането на отношения с колегите също изисква усилия и време и са нужни действия от двете страни. Развихрете въображението си и се постарайте да направите допирни точки, които биха стоплили връзката Ви с тях.

  1. Създавайте традиции

Създаването на традиции с екипа, като например съвместно излизане последния петък на месеца или летен поход в планината и ски през зимата, ще спомогне по неформален начин да създадете по-добри и здрави приятелски взаимовръзки с Вашите колеги.

  1. Имайте добро отношение и уважение към екипа

Уважавайте екипа си в процеса на работа и в личния живот на всеки един. Нормално е да има ситуация на разминавания в нагласи и отношения. Важното е да ги управлявате добре като се самодисциплинирате и не позволявате да избухвате и да се държите емоционално в такива моменти. При необходимост, допитайте се до трета страна, с което да помогнете на това да се изясните и изчистите взаимоотношенията си.

Опитайте се да помагате във всяко направление на офиса, ако има нужда, дори и да не Ви е описано като задължение в длъжностната характеристика. Това именно спомага да се изгради силен екип.

  1. Празнувайте победите

Отделяйте време да отпразнувате всичко, което може да се отпразнува – коледни партита, рождени и имени дни, годишнина от работата, годишнина на компанията, нови клиенти, служител на месеца.... Това няма как да не повиши настроението в офиса, да създаде по-близки отношения и да въздейства позитивно на полагането на културните ценности в денталния център.

  1. Изпълнете визията на практиката

Помагайте за реализацията на визията и мисията на Вашата компания. Те са нещата, които Ви диференцират, така че изпълнявайте и изживявайте мисията, така че да бъде постигната в един момент желаната визия за развитие.

  1. Идентифицирайте силните качества на Вашия екип

Въпреки заеманата длъжност и обуславящите я качества, всеки човек притежава допълнителни характеристики, силни страни, които могат да бъдат взети под внимание в различни ситуации, които касаят дейности, различни от оперативните и ежедневни такива на конкретния човек. Възползвайте се от това, когато изграждате отношенията във Вашата практика. Идентифицирайте човекът, който ще обича да организира партита и го определете за тази дейност. Вижте на кой ще му допада да украсява или дали има такъв, който ще предпочете да създава ръчно украсата. Намерете човекът, който ще се грижи за поддръжката на цветята в офиса. Така всеки ще се чувства на място и полезен не само с дейността, за която е нает. Това ще изгради по-положителна атмосфера на взаимодействие и лични отношения.

  1. Комуникирайте ефективно

Комуникацията е ключова в дейността на един стоматологичен център и е необходимо да сте сигурни, че всичко работи правилно. Създаването на процес на комуникация във Вашия офис е изискване, което трябва да се следи. Затова би спомогнала една надеждна софтуерна система, чрез която да се записва всяко необходимо и важно нещо за развитието на компанията. Денталният софтуер на GoDento от ново поколение предлага възможности, които биха улеснили процеса на работа и комуникация в офиса: оптимизация на цената на заявените материали за клиниката и намаляване разходите за закупуване с достъп до складовете на дистрибуторите, където да заявят своята поръчка; check-in система с карта с баркод за даден обект, която ефикасно намалява времето за регистрация на пациента особено в пиковите часове или натоварени регистратури; маркетинг инструменти за привличане и задържане на клиенти чрез класифициране по определени критерии и осъществяването на SMS кампании с различни цели: напомняне за час, за почистване на зъбен камък, за изтичащи процедури по здравна каса, за профилактичен преглед, за контролен преглед за импланти, за поздрав за рожден ден; онлайн система за резервиране на часове, чрез която пациентите в удобно за тях време имат възможност да изберат услуга, доктор и час, който ги удовлетворява; прехвърляне на данните от други места в новия облачен софтуер; защита на личните дани съгласно наредбите на Европейския съюз, своевременно криптирана информация с дву-факторна оторизация за достъп. Помислете за единен и сигурен достъп до цялата информация като поръчате софтуера GoDento. Обадете се на +359 899 519 216 и разговаряйте с нашите специалисти за софтуера, като поръчате демо за 30 дни.

  1. Помогнете за създаването на безопасна работна среда

Създайте истински безопасна среда за Вашите колеги. Не единствено под формата на безопасност в Интернет, наличие на охранителни камери, цялостна хардуерна, софтуерна и мрежова сигурност. Но им създайте условия, в които да се чувстват наистина на място, обезопасени психологически. Изградете атмосфера на доверие, взаимоуважение и такава, че да се чувстват защитени, както у дома. Подхождайте с разбиране, карайте ги да Ви чувстват като надеждна личност, на която могат да се доверят. Обучете всеки служител за всички мерки и най-вече с изказа си и топлотата на тембъра си, създайте тази атмосфера на безопасност и доверие. А след това го изпълнявайте всеки ден чрез действията си.

  1. Забавлявайте се и се наслаждавайте на работата си

Смехът освобождава напрежението и стреса. Използвайте хумор и забавление в офиса. Това само ще помогне всички да се чувстват наистина добре.

Бъдете пример и вършете работата си по най-добрия начин. Дръжте се професионално към Вашите колеги и пациентите си. Имайте добро отношение и проявявайте съпричастност. Това ще Ви помогне да изградите наистина една позитивна среда и култура на поведения във Вашия дентален център.

Подсигурете процесите в стоматологичната клиника, така че да станат по-лесни и бързи, което ще създаде доверие във Вашия екип и клиенти. Поръчайте демо на софтуера GoDento за 30 дни, за да видите колко бързо, лесно и сигурно ще работите с него, като попълните електронна заявка или ни се обадите на +359 899 519 216.